sobota, 19 marca 2016

EGZAMIN home take exam 2016 ZIK

Szanowni Państwo,
poniżej zagadnienia do opracowania w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury na studiach podyplomowych ZIK:


1. Na jakiej podstawie działają instytucje kultury. Wymień, opisz akty oraz tryb nadawania   i zawartość treściową. Proszę uwzględnić ustawy szczegółowe dotyczące poszczególnych instytucji kultury (np. muzea). 
2. W jakich formach może funkcjonować instytucja prowadząca działalność kulturalną i czy może prowadzić działalność gospodarczą?
3. Jakie widzę możliwości i zagrożenia dla sektora kultury w zakresie regulacji prawnych  bądź też systemu finansowania? Przykłady z praktyki, mediów itp.
Odpowiedzi należy przesyłać do 22 marca 2015 r.  do godz. 9:00 na e-mail ajag@ukw.edu.pl 
Opracowanie należy zamieścić w osobnym pliku tekstowym załączonym do e-maila. W pliku tekstowym prosiłabym także podać dane osobowe. Tytuł emaila ZIK egzamin plus imię i nazwisko
O wynikach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. 
 
Z wyrazami szacunku oraz  dziękując za udział w zajęciach,
ALicja Jagielska-Burduk