sobota, 27 czerwca 2015

Zogniskowane wywiady grupowe


Badania w formie zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzone w ramach projektu Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822 polegały na przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. Obecnie trwają prace nad raportem.

Wszystkie wywiady przeprowadzono w fokusowni w Poznaniu maju 2015 r.
13 maja -  kolekcjonerzy
27 maja -  przedstawiciele organów ochrony zabytków
28 maja -  przedstawiciele podmiotów zarządzających instytucjami kultury lub prowadzących działalność kulturalną (muzea, biblioteki)