czwartek, 12 marca 2015

Zarządzanie Instytucjami Kultury


Szanowni Państwo,
poniżej zagadnienia do opracowania w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury na studiach podyplomowych ZIK:


1. Na jakiej podstawie działają instytucje kultury. Wymień, opisz akty oraz tryb nadawania   i zawartość treściową. Proszę uwzględnić ustawy szczegółowe dotyczące poszczególnych instytucji kultury (np. muzea). 
2. Wedle jakich kryteriów można dokonać podziałów instytucji kultury i jakie są formy organizacyjne instytucji kultury.
3. W jakich formach prawnych może funkcjonować instytucja prowadząca działalność kulturalną i czy może prowadzić działalność gospodarczą?
 4. Jakie widzę możliwości i zagrożenia dla sektora kultury w zakresie regulacji prawnych  bądź też systemu finansowania? Przykłady z praktyki.
 
Odpowiedzi należy przesyłać do 16 marca 2015 r.  do godz. 9:00 na e-mail ajag@ukw.edu.pl 
Opracowanie należy zamieścić w osobnym pliku tekstowym załączonym do e-maila. W pliku tym prosiłabym także podać dane osobowe.
O wynikach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Z wyrazami szacunku oraz  dziękując za udział w zajęciach,
ALicja Jagielska-Burduk