niedziela, 19 października 2014

Zadania

W pierwszym roku  realizacji projektu rozpoczęto realizację następujących zadań:


Obowiązujące instytucje
prawne wykorzystywane
w zarządzaniu
dziedzictwem kultury -
opracowanie form
ochrony zabytków,
umowy depozytu,
umowy darowizny

Historyczne instytucje
prawne wykorzystywane
w zarządzaniu
dziedzictwem kultury -
opracowanie instytucji
prawnych: fideikomisu i zakładu

Zagraniczne instytucje
prawne wykorzystywane
w zarządzaniu
dziedzictwem kultury -
opracowanie instytucji
prawnych: trustu, reżimu
public domain