niedziela, 19 października 2014

Wyjazdy badawcze

W pierwszych 18 miesiącach realizacji grantu zrealizowano następujące wyjazdy badawcze:
Warszawa 
Paryż, Biblioteka Polska w Paryżu
Londyn, London School of Economics
Kraków

W kolejnych miesiącach realizacji projektu
w dniach 25.02.-1.03.2015 zrealizowano wyjazd do Berlina Freie Universität Berlin,
Universitätsbibliothek