sobota, 8 czerwca 2013

Studia Podyplomowe Pytania


1. Jakie przepisy znajdą zastosowanie do casusu  Grażyny Szapołowskiej i udziału w programie telewizyjnym po nowelizacji , która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.?
2. Jakie widzę możliwości i zagrożenia dla sektora kultury w zakresie regulacji prawnych? Przykłady z praktyki.

3. Na jakiej podstawie działają instytucje kultury. Wymień, opisz akty oraz tryb nadawania   i zawartość treściową.
4. W jakich formach może funkcjonować instytucja prowadząca działalność kulturalną i czy może prowadzić działalność gospodarczą?