poniedziałek, 28 stycznia 2013Projekt Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw, związanych tematem lub osobą twórcy z Poznaniem pt. Przygotowanie publikacji z zakresu prawa kultury  oraz upowszechnianie prawa kultury wśród przedstawicieli sektora kultury i organów administracji. Projekt został dofinansowany przez Miasto Poznań. Publikacja została wydana w 2012 r.

Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański o
Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Sektor kultury – działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej
Maurycy Zajęcki, Definiowanie pojęć podstawowych prawa kultury w kontekście zasad wykładni prawa polskiego
Wojciech Szafrański, Publiczne aspekty prywatnych kolekcji
Marek Mrówczyński, Uwarunkowania prawne tworzenia instytucji kultury oraz stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność kulturalną
Monika A. Górska, Utwór w pracy artystów
Anna Korytowska, Prawa i obowiązki pracowników instytucji kultury w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia po 1 stycznia 2012 roku
Krzysztof Mularski, W sprawie ustawowego prawa pierwokupu przysługującego muzeom rejestrowanym
Witold Sobczak, Prawna ochrona zabytków przed wywozem za granicę
Aldona Chlewicka, Działalność bibliotek uniwersyteckich w obszarze kultury