czwartek, 20 stycznia 2011

Dane kontaktowe

W celu uzgodnienia terminu konsultacji poza godzinami dyżuru proszę korzystać z  poczty uniwersyteckiej ajag@ukw.edu.pl