poniedziałek, 31 stycznia 2011

Alicja Jagielska - Burduk

Alicja Jagielska - Burduk -Studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukończyłam w 2006 r. broniąc pracę pt. „Zjawisko obrotu falsyfikatami na polskim rynku dzieł sztuki jako zagadnienie prawne” napisaną  pod kierunkiem prof. dr hab. Aurelii Nowickiej. Od października 2006 r. do października 2010 r. byłam  uczestnikiem Dziennego Studium Doktoranckiego Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .  Odbyłam kwerendy naukowe na Freie Universität w Berlinie oraz Uniwersytecie im. Iwana Franko we Lwowie. Do tej pory byłam stypendystką programów: Komisji Europejskiej Socrates – Erasmus w Niemczech, Viadrina Gaststipendium Ludwig Heidenhain Stiftung oraz Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach.  Pracę doktorską Ewolucja instrumentów prawnych ochrony zabytku ruchomego  obronioną 9 listopada 2010 r. przygotowywałam pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Borkowskiej – Bagieńskiej.  Odbyłam aplikację radcowską organizowaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu zakończoną egzaminem radcowskim w 2011 r.  Interesuję się szeroko pojętym dziedzictwem kultury, w tym aspektami prawnymi rynków dzieł sztuki w Polsce i zagranicą.